Ekstraordinær generalforsamling den 14. august 2016

Jævnfør Borup Ny Borgerforenings vedtægter indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling den 14. august kl. 10.00 i Aktivitetshuset, Borup. På den ekstraordinære generalforsamling skal foreningens vedtægter drøftes og eventuelt ændres. Forslag til dagsorden: Drøftelse og ændring af foreningens vedtægter.   Med venlig hilsen Kim Andersen Formand for Borup Ny Borgerforening.

Ny bestyrelse i borgerforeningen

Efter årsmødet i Borup Ny Borgerforening har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde: Kim Andersen, formand Kenni Rasmussen, kasserer Karsten Jensen, næstformand og sekretær Paul Christensen Henry Rossle Knud Lautsen Tina S. Petersen O.C. Maria Brünner Vi glæder os til at arbejde videre på det grundlag for foreningen, der blev skabt i 2015 og som […]

Indkaldelse til årsmøde 2016

Borup Ny Borgerforening indkalder til Årsmøde. Mødet afholdes: Søndag, den 20. marts 2016 Kl. 13.00 Aktivitetshuset Borup, Møllevej 11 1. Valg af dirigent 2. Formandens og udvalgenes beretning 3. Borgerforeningens regnskab 4. Indkomne forslag 5. Forslag til budget samt kontingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jfr. § 4) 7. Valg af suppleanter (jfr. § 4) 8. […]

Synlighed

I Borup Ny Borgerforening, der bestræber vi os på at være synlige over for vores medborgere i byen, hvorfor det skal kunne være nemt, at komme i kontakt med os og ikke mindst følge udviklingen i vores forening, men også i de tiltag, som vi i fremtiden håber meget på, at kunne præsentere over for […]