Indkaldelse til generalforsamling i Borup Borgerforening

Indkaldelse til generalforsamling i Borup Borgerforening Søndag den 26. marts 2017 kl. 10.00 i Aktivitetshuset, Møllevej 11, 4140 Borup   Dagsorden: Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Bestyrelsens beretning Regnskab for det forgangne år til godkendelse Budget og kontingent til godkendelse Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er OC Christensen, Paul Christensen og Karsten…

Read More »

Forslag til nye vedtægter

Borup den 27.07.16 – version 1   Vedtægter for Borup Borgerforening   1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Borup Borgerforening med hjemsted i Køge Kommune   2 Formål Borup Borgerforening er talerør for borgere, frivillige og aktive, der ønsker at gøre Borup og omegn til et endnu mere attraktivt sted at bo og leve….

Read More »

Ekstraordinær generalforsamling den 14. august 2016

Jævnfør Borup Ny Borgerforenings vedtægter indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling den 14. august kl. 10.00 i Aktivitetshuset, Borup. På den ekstraordinære generalforsamling skal foreningens vedtægter drøftes og eventuelt ændres. Forslag til dagsorden: Drøftelse og ændring af foreningens vedtægter.   Med venlig hilsen Kim Andersen Formand for Borup Ny Borgerforening.

Read More »

Ny bestyrelse i borgerforeningen

Efter årsmødet i Borup Ny Borgerforening har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde: Kim Andersen, formand Kenni Rasmussen, kasserer Karsten Jensen, næstformand og sekretær Paul Christensen Henry Rossle Knud Lautsen Tina S. Petersen O.C. Maria Brünner Vi glæder os til at arbejde videre på det grundlag for foreningen, der blev skabt i 2015 og som…

Read More »

Indkaldelse til årsmøde 2016

Borup Ny Borgerforening indkalder til Årsmøde. Mødet afholdes: Søndag, den 20. marts 2016 Kl. 13.00 Aktivitetshuset Borup, Møllevej 11 1. Valg af dirigent 2. Formandens og udvalgenes beretning 3. Borgerforeningens regnskab 4. Indkomne forslag 5. Forslag til budget samt kontingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jfr. § 4) 7. Valg af suppleanter (jfr. § 4) 8….

Read More »

Videre til værktøjslinje